x
... оdbŷvať s’a každŷ štyry rokŷ a všŷtkŷ športovc’i ju považajuť za najvŷznačňišu poďiju. Dnes’ si povime paru interes’iv o olimpijskŷch hrach, o kotrŷch s’te može ne maly tušiňa ... 28.1.2020 Length: 4:05 Play From album: ... оdbŷvať s’a každŷ štyry rokŷ a všŷtkŷ športovc’i ju považajuť za najvŷznačňišu poďiju. Dnes’ si povime paru interes’iv o olimpijskŷch hrach, o kotrŷch s’te može ne maly tušiňa ... 28.1.2020

… оdbŷvať s’a každŷ štyry rokŷ a všŷtkŷ športovc’i ju … 28.1.2020

00

Ďalšie relacie