x
Ako Ježiš po Zemi chodil / Коли Хрістос по Земли ходив / Anna Halgašová, Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Ako Ježiš po Zemi chodil / Коли Хрістос по Земли ходив / Anna Halgašová, Jana Truščinská
Na Jána v Zlej diere / На Яна в Злій дірі / Erika Matonoková, Igor Latta Length: 4:05 Play From album: Na Jána v Zlej diere / На Яна в Злій дірі / Erika Matonoková, Igor Latta
O bohyňkách / О богыньках / ľudová, Vladimír Čema Length: 4:05 Play From album: O bohyňkách / О богыньках / ľudová, Vladimír Čema
Ako teľa chlapa zjedlo / Як теля хлопа зъїло / ľudová, Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Ako teľa chlapa zjedlo / Як теля хлопа зъїло / ľudová, Jana Truščinská
Ako človek hľadal hlúpych ľudí / Як чоловік гледав глупых людей / Michal Hirjak / Jana Truščinská, Vladimír Čema, Jozef Pantlikáš, Igor Latta, Ľudmila Kozmenková Length: 4:05 Play From album: Ako človek hľadal hlúpych ľudí / Як чоловік гледав глупых людей / Michal Hirjak / Jana Truščinská, Vladimír Čema, Jozef Pantlikáš, Igor Latta, Ľudmila Kozmenková
Havranov poklad / Гавранів поклад / Erika Matonoková, Igor Latta Length: 4:05 Play From album: Havranov poklad / Гавранів поклад / Erika Matonoková, Igor Latta
Ako cigán naučil psa slivky jesť / Як циґан учів пса сливкы їсти / ľudová, Jana Truščinská, Igor Latta Length: 4:05 Play From album: Ako cigán naučil psa slivky jesť / Як циґан учів пса сливкы їсти / ľudová, Jana Truščinská, Igor Latta
Začarovaný kľúč / Зачарованый ключ / Anna Halgašová, Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Začarovaný kľúč / Зачарованый ключ / Anna Halgašová, Jana Truščinská
Líška a tŕň / Лишка і терник / ľudová, Vladimír Čema Length: 4:05 Play From album: Líška a tŕň / Лишка і терник / ľudová, Vladimír Čema
Mačiatka / Мачатка / Erika Matonoková, Igor Latta Length: 4:05 Play From album: Mačiatka / Мачатка / Erika Matonoková, Igor Latta

Русиньскы приповідкы 1 / Rusyňskŷ prypovidkŷ 1

00

Bohatstvo každého národa je aj v jeho ľudovej slovesnosti. Dotvára mozaiku pestrosti kultúrneho dedičstva. Rozprávky otvárajú dieťaťu svet dobra a zla, rozvíjajú jeho fantáziu a pomáhajú uchovávať materinský jazyk. Projekt Rusínske rozprávky prináša unikátne dielo, ktoré v takejto podobe vychádza prvýkrát v histórii Rusínov. Audionahrávky ponúkajú tvorivé dielka súčasných autorov, ale takisto pomáhajú zachovať rozprávky, ktoré sa prenášali ústnym podaním celé generácie.

Богатство каждого народа є і в його народній літературній творчости. Дотворює мозаіку розмаїтости културной дідовизны. Приповідкы отворяють дітині світ добра і зла, розвивають його фантазію і помагають всокотити материньскый язык. Проєкт „Русиньскы приповідкы“ приносить унікатне діло, котре в такій формі выходить першыраз в історії Русинів. Авдіозаписы нукають креатівны творы сучасных авторів, а таксамо помагають всокотити приповідкы, котры ся росповіданьом переносили цілы ґенерації.

CD Rusínske rozprávky je možné kúpiť iba v Rusyn shope, buď ako jednotlivé dvojCD 1-2 alebo ako unikátnu sériu 10 CD.

Ďalšie relacie