x
Ako huncút vietor roztrhal dúhe závoj / Приповідка о бетярьови вітрови, якый порвав дугі шлаєр / Erika Kostová, Ľudmila Kozmenková Length: 4:05 Play From album: Ako huncút vietor roztrhal dúhe závoj / Приповідка о бетярьови вітрови, якый порвав дугі шлаєр / Erika Kostová, Ľudmila Kozmenková
Mravčie čudo / Мурянкове чудо / Zuzana Kovalčíková, Zuzana Kovalčíková Length: 4:05 Play From album: Mravčie čudo / Мурянкове чудо / Zuzana Kovalčíková, Zuzana Kovalčíková
Namrzený kocúr / Мерзеный коцур / Erika Kostová, Michal Kucer Length: 4:05 Play From album: Namrzený kocúr / Мерзеный коцур / Erika Kostová, Michal Kucer
Vystrašený Ignác / Выстрашеный Іґнац / Erika Kostová, Ľubomír Mindoš Length: 4:05 Play From album: Vystrašený Ignác / Выстрашеный Іґнац / Erika Kostová, Ľubomír Mindoš
O šípkach / Свербегузкы / Zuzana Kovalčíková, Zuzana Kovalčíková Length: 4:05 Play From album: O šípkach / Свербегузкы / Zuzana Kovalčíková, Zuzana Kovalčíková
Nepotrebný mráčik / Непотрібна хмарька / Erika Kostová, Michal Kucer Length: 4:05 Play From album: Nepotrebný mráčik / Непотрібна хмарька / Erika Kostová, Michal Kucer
Líška a vlk / Лишка і вовк / ľudová, Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Líška a vlk / Лишка і вовк / ľudová, Jana Truščinská

Русиньскы приповідкы 2 / Rusyňskŷ prypovidkŷ 2

00

Bohatstvo každého národa je aj v jeho ľudovej slovesnosti. Dotvára mozaiku pestrosti kultúrneho dedičstva. Rozprávky otvárajú dieťaťu svet dobra a zla, rozvíjajú jeho fantáziu a pomáhajú uchovávať materinský jazyk. Projekt Rusínske rozprávky prináša unikátne dielo, ktoré v takejto podobe vychádza prvýkrát v histórii Rusínov. Audionahrávky ponúkajú tvorivé dielka súčasných autorov, ale takisto pomáhajú zachovať rozprávky, ktoré sa prenášali ústnym podaním celé generácie.

Богатство каждого народа є і в його народній літературній творчости. Дотворює мозаіку розмаїтости културной дідовизны. Приповідкы отворяють дітині світ добра і зла, розвивають його фантазію і помагають всокотити материньскый язык. Проєкт „Русиньскы приповідкы“ приносить унікатне діло, котре в такій формі выходить першыраз в історії Русинів. Авдіозаписы нукають креатівны творы сучасных авторів, а таксамо помагають всокотити приповідкы, котры ся росповіданьом переносили цілы ґенерації.

CD Rusínske rozprávky je možné kúpiť iba v Rusyn shope, buď ako jednotlivé dvojCD 1-2 alebo ako unikátnu sériu 10 CD.

Ďalšie relacie