x
Koza Bereza / Коза Береза / ľudová, Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Koza Bereza / Коза Береза / ľudová, Jana Truščinská
Poklad vo Ferencovke / Поклад у Ференцівкі / ľudová, Vladimír Čema Length: 4:05 Play From album: Poklad vo Ferencovke / Поклад у Ференцівкі / ľudová, Vladimír Čema
Ako bedár naučil pána štekať / Як бідняк научів пана брехати / ľudová, Vladimír Čema, Jozef Pantlikáš, Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Ako bedár naučil pána štekať / Як бідняк научів пана брехати / ľudová, Vladimír Čema, Jozef Pantlikáš, Jana Truščinská
Ako sa mládenec naučil gazdovať / Як ся паробок научів ґаздовати / ľudová, Igor Latta Length: 4:05 Play From album: Ako sa mládenec naučil gazdovať / Як ся паробок научів ґаздовати / ľudová, Igor Latta
O veľkom hriešnikovi / О великім грішникови / ľudová, Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: O veľkom hriešnikovi / О великім грішникови / ľudová, Jana Truščinská
Ako syn otca po žobraní poslal / Як сын отця одправив по жобраню / ľudová, Ľubomír Mindoš Length: 4:05 Play From album: Ako syn otca po žobraní poslal / Як сын отця одправив по жобраню / ľudová, Ľubomír Mindoš
Mamona / Мамона / ľudová, Vladimír Čema, Igor Latta,Jozef Pantlikáš, Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Mamona / Мамона / ľudová, Vladimír Čema, Igor Latta,Jozef Pantlikáš, Jana Truščinská
Učený býk / Ученый бык / ľudová, Igor Latta Length: 4:05 Play From album: Učený býk / Ученый бык / ľudová, Igor Latta
Za dobrotu na psotu / За доброту на псоту / ľudová, Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Za dobrotu na psotu / За доброту на псоту / ľudová, Jana Truščinská

Русиньскы приповідкы 3 / Rusyňskŷ prypovidkŷ 3

00

Vydanie CD rusínskych rozprávok 3 a 4 nadväzuje na úspešné vydanie prvej časti rozprávok pod názvom Rusínske rozprávky 1 a 2.

Выданя русиньскых приповідок 3 і 4 навязує на успішне выданя першой части приповідок під назвов Русиньскы приповідкы 1 і 2.

CD Rusínske rozprávky je možné kúpiť iba v Rusyn shope, buď ako jednotlivé dvojCD 3-4 alebo ako unikátnu sériu 10 CD.

Ďalšie relacie