x
Veverička Milka / Вовірка Милка / Erika Kostová, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Veverička Milka / Вовірка Милка / Erika Kostová, nahovorila Jana Truščinská
Slon a myška / Слон і мышка / Mária Maľcovská, nahovoril Igor Latta Length: 4:05 Play From album: Slon a myška / Слон і мышка / Mária Maľcovská, nahovoril Igor Latta
Rybie upratovanie / Рыбяче пораїня / Svetlana Škovranová, nahovoril Tomáš Sivý Length: 4:05 Play From album: Rybie upratovanie / Рыбяче пораїня / Svetlana Škovranová, nahovoril Tomáš Sivý
Sluha / Слуга / Štefan Suchý, nahovorili Jana Truščinská, Ľudmila Kozmenková Length: 4:05 Play From album: Sluha / Слуга / Štefan Suchý, nahovorili Jana Truščinská, Ľudmila Kozmenková
Chmúrnik a halušky / Хмурник і галушкы / Erika Matonoková, nahovorila Natália Korbová Length: 4:05 Play From album: Chmúrnik a halušky / Хмурник і галушкы / Erika Matonoková, nahovorila Natália Korbová
Býk na kostolnej veži / Бык на церьковній турни / ľudová, nahovorili Jana Truščinská, Tomáš Sivý, Vladislav Sivý Length: 4:05 Play From album: Býk na kostolnej veži / Бык на церьковній турни / ľudová, nahovorili Jana Truščinská, Tomáš Sivý, Vladislav Sivý
Chytrá lienka / Хытра бобрунка / Erika Kostová, nahovoril Igor Latta Length: 4:05 Play From album: Chytrá lienka / Хытра бобрунка / Erika Kostová, nahovoril Igor Latta
Lastovičky / Приповідка о ластівках / Mária Maľcovská, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Lastovičky / Приповідка о ластівках / Mária Maľcovská, nahovorila Jana Truščinská

Русиньскы приповідкы 5 / Rusyňskŷ prypovidkŷ 5

00
Vydanie rusínskych rozprávok 5 a 6 nadväzuje na úspešné vydanie rozprávok pod názvom Rusínske rozprávky 1, 2 a Rusínske rozprávky 3, 4.
Выданя русиньскых приповідок 5 і 6 навязує на успішне выданя приповідок під назвов Русиньскы приповідкы 1, 2 і Русиньскы приповідкы 3, 4.

CD Rusínske rozprávky je možné kúpiť iba v Rusyn shope, buď ako jednotlivé dvojCD 5-6 alebo ako unikátnu sériu 10 CD.

Ďalšie relacie