x
Susedky / Сусідкы / ľudová, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Susedky / Сусідкы / ľudová, nahovorila Jana Truščinská
Šajrarija a Madzjurčík / Шайрарія і Мадзюрчік / Mária Maľcovská, nahovoril Ľubomír Mindoš Length: 4:05 Play From album: Šajrarija a Madzjurčík / Шайрарія і Мадзюрчік / Mária Maľcovská, nahovoril Ľubomír Mindoš
O zlatej rybke / Приповідка о златій рыбці / ľudová, nahovoril Igor Latta Length: 4:05 Play From album: O zlatej rybke / Приповідка о златій рыбці / ľudová, nahovoril Igor Latta
Ďateľ, myš a klobása / Про дятла, мыш і ковбасу / ľudová, nahovoril Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Ďateľ, myš a klobása / Про дятла, мыш і ковбасу / ľudová, nahovoril Jana Truščinská
Koník z poschodia / Штоковый кінь / Mária Maľcovská, nahovorila Ľudmila Kozmenková Length: 4:05 Play From album: Koník z poschodia / Штоковый кінь / Mária Maľcovská, nahovorila Ľudmila Kozmenková
Rozprávka o neposlušnej nohe / Приповідка о неслухняній нозі / Erika Kostová, nahovoril Igor Latta Length: 4:05 Play From album: Rozprávka o neposlušnej nohe / Приповідка о неслухняній нозі / Erika Kostová, nahovoril Igor Latta
Zázračný kameň / Зазрачный камінь / ľudová, nahovoril Tomáš Sivý Length: 4:05 Play From album: Zázračný kameň / Зазрачный камінь / ľudová, nahovoril Tomáš Sivý
Ako sa zvieratá hádali / Як ся звірята вадили / ľudová, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Ako sa zvieratá hádali / Як ся звірята вадили / ľudová, nahovorila Jana Truščinská

Русиньскы приповідкы 7/ Rusyňskŷ prypovidkŷ 7

00

Vydanie rusínskych rozprávok 7 a 8 tvorí súčasť edície Rusínske rozprávky, ktorej cieľom je priblížiť rusínsku ľudovú slovesnosť tým najmenším, ale aj všetkým, ktorým mágia rozprávky vie učarovať. Ľudové rozprávky veľmi citlivo dopĺňajú aj autorské rozprávky súčasných rusínskych autorov. Takáto jedinečná edícia by nemala chýbať v žiadnej rusínskej rodine.

Выданя русиньскых приповідок 7 і 8 творить часть едіції Русиньскы приповідкы, котрой цільом є приближыти русиньску народну словесность тым найменшым, а і вшыткым, котрым маґічность приповідкы знає учаровати. Народны приповідкы барз чутливо доповнюють і авторьскы приповідкы сучасных русиньскых авторів. Така унікатна едіція не мала бы браковати в жадній русиньскій родині.

CD Rusínske rozprávky je možné kúpiť iba v Rusyn shope, buď ako jednotlivé dvojCD 7-8 alebo ako unikátnu sériu 10 CD.

Ďalšie relacie