x
O hadovi Hadriánovi / О гадови Гадріянови / Erika Kostová, nahovoril Ľubomír Mindoš Length: 4:05 Play From album: O hadovi Hadriánovi / О гадови Гадріянови / Erika Kostová, nahovoril Ľubomír Mindoš
Ako Lipňania slnko do vreca chytali / Як Липняне сіль сіяли / ľudová, nahovoril Ľubomír Mindoš Length: 4:05 Play From album: Ako Lipňania slnko do vreca chytali / Як Липняне сіль сіяли / ľudová, nahovoril Ľubomír Mindoš
Ako Lipňania soľ liali / Як Липняне сіль сіяли / ľudová, nahovoril Ľubomír Mindoš Length: 4:05 Play From album: Ako Lipňania soľ liali / Як Липняне сіль сіяли / ľudová, nahovoril Ľubomír Mindoš
Princezná Magnólia / Прінцезна Маґнолія / ľudová, nahovoril Igor Latta Length: 4:05 Play From album: Princezná Magnólia / Прінцезна Маґнолія / ľudová, nahovoril Igor Latta
O capkovi Jeremiášovi / Приповідка о цапкови Єреміяшови / Erika Kostová, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: O capkovi Jeremiášovi / Приповідка о цапкови Єреміяшови / Erika Kostová, nahovorila Jana Truščinská
Ako sa chladnička hádala s mrazničkou / Як ся хладнічка вадила з мразнічков / Svetlana Škovranová, nahovorila Ľudmila Kozmenková Length: 4:05 Play From album: Ako sa chladnička hádala s mrazničkou / Як ся хладнічка вадила з мразнічков / Svetlana Škovranová, nahovorila Ľudmila Kozmenková
Božie okuliare / Божы окулярі / autor neznámy, nahovoril Tomáš Sivý Length: 4:05 Play From album: Božie okuliare / Божы окулярі / autor neznámy, nahovoril Tomáš Sivý
Anjelov dar / Ангелів дарунок / Erika Kostová, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Anjelov dar / Ангелів дарунок / Erika Kostová, nahovorila Jana Truščinská

Русиньскы приповідкы 8 / Rusyňskŷ prypovidkŷ 8

00

Vydanie rusínskych rozprávok 7 a 8 tvorí súčasť edície Rusínske rozprávky, ktorej cieľom je priblížiť rusínsku ľudovú slovesnosť tým najmenším, ale aj všetkým, ktorým mágia rozprávky vie učarovať. Ľudové rozprávky veľmi citlivo dopĺňajú aj autorské rozprávky súčasných rusínskych autorov. Takáto jedinečná edícia by nemala chýbať v žiadnej rusínskej rodine.

Выданя русиньскых приповідок 7 і 8 творить часть едіції Русиньскы приповідкы, котрой цільом є приближыти русиньску народну словесность тым найменшым, а і вшыткым, котрым маґічность приповідкы знає учаровати. Народны приповідкы барз чутливо доповнюють і авторьскы приповідкы сучасных русиньскых авторів. Така унікатна едіція не мала бы браковати в жадній русиньскій родині.

CD Rusínske rozprávky je možné kúpiť iba v Rusyn shope, buď ako jednotlivé dvojCD 7-8 alebo ako unikátnu sériu 10 CD.

Ďalšie relacie