x
Pes a vlk / Пес і вовк / ľudová, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Pes a vlk / Пес і вовк / ľudová, nahovorila Jana Truščinská
O tom, ako noty chceli ísť do školy / О тім, як ноты хотіли іти до школы / Zuzana Kovalčíková, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: O tom, ako noty chceli ísť do školy / О тім, як ноты хотіли іти до школы / Zuzana Kovalčíková, nahovorila Jana Truščinská
O veľkonočnom vajíčku / О великоднім яєчку / Zuzana Kovalčíková, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: O veľkonočnom vajíčku / О великоднім яєчку / Zuzana Kovalčíková, nahovorila Jana Truščinská
O tom, ako už dlho nepršalo / О тім, як уж довго не падав додж / Zuzana Kovalčíková / nahovorila Valéria Fϋrješová Length: 4:05 Play From album: O tom, ako už dlho nepršalo / О тім, як уж довго не падав додж / Zuzana Kovalčíková / nahovorila Valéria Fϋrješová
Martin na bielom koni / Мартін на білім / Zuzana Kovalčíková, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Martin na bielom koni / Мартін на білім / Zuzana Kovalčíková, nahovorila Jana Truščinská
Topankin Mikuláš / Боканчін Миколай / Erika Kostová, nahovoril Igor Latta Length: 4:05 Play From album: Topankin Mikuláš / Боканчін Миколай / Erika Kostová, nahovoril Igor Latta
Petrova čiapka / Петрова чапка / ľudova, nahovorila Jana Truščinská Length: 4:05 Play From album: Petrova čiapka / Петрова чапка / ľudova, nahovorila Jana Truščinská
Mačka Katka / Мачка Катка / Michal Hirjak, nahovoril Igor Latta Length: 4:05 Play From album: Mačka Katka / Мачка Катка / Michal Hirjak, nahovoril Igor Latta

Русиньскы приповідкы 9 / Rusyňskŷ prypovidkŷ 9

00
Sedem rokov rozprávkovej práce
Vydanie CD Rusínske rozprávky 9 a 10 ukončuje unikátnu sériu rozprávok, ktoré prinášajú ľudovú slovesnosť Rusínov nielen medzi detského poslucháča. Na CD znova ožívajú nezabudnuteľné príbehy z detstva, ale aj autorské príbehy súčasných mladých umelcov. Vytvorením tohto diela dáva organizácia molodŷ.Rusynŷ bodku za sedemročnou činnosťou, ktorá začala zbieraním rozprávok priamo v teréne. K výskumu zozbieraných rozprávok predchádzajúcimi generáciami sa postupne pridávali autorské rozprávky súčasníkov. Jubilejné desiate CD je venované významnému rusínskemu etnografovi Michalovi Hirjakovi, ktorý okrem iného bohatstva ľudovej tvorivosti Rusínov, zozbieral i mnohé ľudové rozprávky z rusínskych obcí na Slovensku.
Сім років приповідковой роботы
Выданя ЦД Русиньскы приповідкы 9 і 10 завершує унікатну серію приповідок, котры приносять народну словесность Русинів нелем меджі дітячого слухача. На ЦД знова ожывають незабытны пригоды з дітинства, але і авторьскы пригоды сучасных молодых умелців. Вытворіньом того діла орґанізація молоды.Русины давать точку за cімрічным діятельством, котре зачало збераньом приповідок прямо в терені. Ку досліджіню позбераных приповідок попередніма ґенераціями поступно придавали ся авторьскы приповідкы сучасників. Юбілейне десяте ЦД є присвячене вызначному русиньскому етноґрафови Михайлови Гирякови, котрый окрем іншого богатства народной творчости Русинів, позберав і многы народны приповідкы з русиньскых сел на Словакії.

CD Rusínske rozprávky je možné kúpiť iba v Rusyn shope, buď ako jednotlivé dvojCD 9-10 alebo ako unikátnu sériu 10 CD.

Ďalšie relacie