x
Jak hľadaty ukradženŷj smartfon / Як глядати украдженый смартфон - Ukraly vam telefon abo s’te ho stratyly a ne znate, ci vam policija hodna pomoči? Dorohŷ sluchači, v relaciji Jak na to vam povime, jak v takŷch prypadoch postupaty. Length: 4:05 Play From album: Jak hľadaty ukradženŷj smartfon / Як глядати украдженый смартфон - Ukraly vam telefon abo s’te ho stratyly a ne znate, ci vam policija hodna pomoči? Dorohŷ sluchači, v relaciji Jak na to vam povime, jak v takŷch prypadoch postupaty.

Jak hľadaty ukradženŷj smartfon / Як глядати украдженый смартфон

00

Ďalšie relacie