x

Ладіслав Ясик / Laďislav Jasyk

Походжіня / Pochodžiňa
Зо села Волиця на Лабірщіні.
Zo sela Volyc’a na Labirščiňi.

В радію роблю / V radiu robľu
З радіом русин ФМ єм зачав сполупрацовати од осени 2018-го р., коли ня Петро Штефаняк ословив із інтересныма пропозіціями.
Z radiom rusyn FM jem začav spolupracovaty od oseny 2018-ho r., koly ňa Petro Štefaňak oslovyv iz interesnŷma propozicijamy.

Релація і функція в радію / Relacija i funkcija v radiju
З молодыма на пекачі
Z molodŷma na pekači.

Чом ту роблю / Čom tu robľu
Мене все барз інтересовало рушати ся в русиньскім русі і робота про радіо русин ФМ є про мене вызва, жебы єм собі росшырив свої скушености з роботов в медіях.
Mene vse barz interesovalo rušaty s’a v rusyňskim rusi i robota pro radio rusyn FM je pro mene vŷzva, žebŷ jem sobi rosšŷryv svoji skušenosty z robotov v medijach.