x

Петро Штефаняк / Petro Štefaňak

Походжіня / Pochodžiňa
Малый Липник, окрес Стара Любовня
Malŷj Lypnyk, okres Stara Ľubovňa

В радію роблю / V radiu robľu
Іщі скоріше, як зачало.
Išči skoriše, jak začalo.

Релація і функція в радію / Relacija i funkcija v radiju
Директор, редактор і модератор релації молоды на пекачі.
Dyrektor, redaktor i moderator relaciji molodŷ na pekači.

Чом ту роблю / Čom tu robľu
Русины творять часть розмаїтой народностной палеты, котра збогачує културу Словакії, но все было і є мало простору сотвореного на їх природный розвиток. Як раз медіум, якым є радіо, має пошырьовати усвідомліня і освіту і зато єм з тов думков натілько ототожнив ся, же єм по боці з молодыма здібныма людми вырішыв засновати радіо русин ФМ.
Rusynŷ tvorjať časť rozmajitoj narodnostnoj paletŷ, kotra zbohačuje kulturu Slovakiji, no vse bŷlo i je malo prostoru sotvorenoho na jich pryrodnŷj rozvytok. Jak raz medium, jakŷm je radio, maje pošŷr´ovaty usvidomľiňa i osvitu i zato jem z tov dumkov natiľko ototožnyv sja, že jem po boci z molodŷma zďibnŷma ľudmy vŷrišŷv zasnovaty radio rusyn fm.