x

блисковы справы / blyskovŷ spravŷ

blyskovŷ spravŷ

blyskovŷ spravŷ

Блисковы справы радіа русин ФМ приношають од понеділька до пятніці акуталности зо світа, домова і з нашых реґіонів. Понукають можливость дізнати ся што ся діє коло нас в русиньскім языку. Частьов справ є і погода.Членами справодайского тіму суть:

 • Петро Кімак-Фейко – понедільок
 • Петро Медвідь – віторок
 • Петро Кімак-Фейко – середа
 • Петро Кімак-Фейко – четверь
 • Діана Шутійова – пятніця

 

Blyskovŷ spravŷ radia rusyn FM prynošajuť od ponediľka do piatnici aktualnosty zo svita, domova i z našŷch regioňiv. Ponukajuť možlivosť diznaty s´a što s´a ďije kolo nas v rusinňskim jazŷku. Časťov sprav je i pohoda.

Členami spravodajskoho timu suť:

 • Petro Kimak-Fejko – poneďiľok
 • Petro Medviď – vitorok
 • Petro Kimak-Fejko – sereda
 • Petro Kimak-Fejko – četver´
 • Diana Šutyova – piatnіc’a
 • Погода / Pohoda
 • Погода / Pohoda
 • Погода / Pohoda
 • Погода / Pohoda