x

Голосы Русинів Войводины / Holosŷ Rusyniv Vojvodynŷ

О Културней панорами
Културна панорама емисия о културних подїйох медзи Руснацами у Сербиї. Емитує ше каждей нєдзелї же би заокружела тидзень за нами, и наявела културни подїї хтори нам шлїдза.
Редакторка емисиї Мария Тот.

 

О културній панорамі
Културна панорама є проґрам о културных подіях меджі Русинами в Сербії. Высылать ся кажду неділю, жебы закінчіти цілый тыждень і представити културны події, котры ся рихтують.
Редакторков релації є Марія Тот.

O kulturňij panorami
Kulturna panorama je program o kulturnŷch poďijach medži Rusynamy v Serbiji. Vŷsŷlať s’a každu neďiľu, žebŷ zakinčity cilŷj tŷždeň i predstavyty kulturnŷ poďiji, kotrŷ s’a rychtujuť.
Redaktorkov relaciji je Marija Tot.