x

Русиньскы приповідкы / Rusyňskŷ prypovidkŷ

Rusyňskŷ prypovidkŷ

Bohatstvo každého národa je aj v jeho ľudovej slovesnosti. Dotvára mozaiku pestrosti kultúrneho dedičstva. Rozprávky otvárajú dieťaťu svet dobra a zla, rozvíjajú jeho fantáziu a pomáhajú uchovávať materinský jazyk. Projekt Rusínske rozprávky prináša unikátne dielo, ktoré v takejto podobe vychádza prvýkrát v histórii Rusínov. Audionahrávky ponúkajú tvorivé dielka súčasných autorov, ale takisto pomáhajú zachovať rozprávky, ktoré sa prenášali ústnym podaním celé generácie.

Русиньскы приповідкы

Богатство каждого народа є і в його народній літературній творчости. Дотворює мозаіку розмаїтости културной дідовизны. Приповідкы отворяють дітині світ добра і зла, розвивають його фантазію і помагають всокотити материньскый язык. Проєкт „Русиньскы приповідкы“ приносить унікатне діло, котре в такій формі выходить першыраз в історії Русинів. Авдіозаписы нукають креатівны творы сучасных авторів, а таксамо помагають всокотити приповідкы, котры ся росповіданьом переносили цілы ґенерації.

CD Rusínske rozprávky je možné kúpiť iba v Rusyn shope, buď ako jednotlivé dvojCD alebo ako unikátnu sériu 10 CD.

З архіву / Z archivu