x

KНИЖНІЦЯ ФМ / KNYŽNICJA FM

KNYŽNICJA FMКнижніця ФМ/ Knyžnicja FM

Каждый тыждень з нами можете спознати творчость нашых русиньскых авторів. Сучасных, а і тых, котры жыли давно перед нами. Зо Словакії, але і з цілой Карпатьской Руси.

Každŷj tŷždeň z namy možete spoznaty tvorčosť našŷch rusyňskŷch avtoriv. Sučasnŷch, a i tŷch, kotrŷ žŷly davno pered namy. Zo Slovakiji, ale i ciloj Karpaťskoj Rusy.

З архіву / Z archivu