x

Нашы села / Našŷ sela

Каждый тыждень представиме інше село, іншы інтересности, іншы звыкы і традіції. Тото вшытко о русиньскых селах можете чути в новій релації радіа русин ФМ. Напиште нам свої спостеріганя, тіпы і іншы думкы на nasysela@rusyn.fm. І о вашім / нашім селі хочеме знати веце.

Každŷj tŷždeň predstavyme inše selo, inšŷ interesnosty, inšŷ zvŷkŷ i tradiciji. Toto všŷtko o rusyňskŷch selach možete čuty v novij relaciji radia rusyn FM. Napyšte nam svoji sposterihaňa, tipŷ i inšŷ dumkŷ na nasysela@rusyn.fm. I o vašim / našim seľi chočeme znaty vece.

З архіву / Z archivu

 • Štefurov

  Štefurov

  Нашы села / Našŷ sela 8 spustení
 • Polata

  Polata

  Нашы села / Našŷ sela 5 spustení
 • Kamienka

  Kamienka

  Нашы села / Našŷ sela 24 spustení
 • Valkovce

  Valkovce

  Нашы села / Našŷ sela 3 spustení
 • Vŷdraň

  Vŷdraň

  Нашы села / Našŷ sela 9 spustení
 • Krišlivci

  Krišlivci

  Нашы села / Našŷ sela 16 spustení
 • Ňagiv

  Ňagiv

  Нашы села / Našŷ sela 43 spustení
 • Kolbivci

  Kolbivci

  Нашы села / Našŷ sela 42 spustení
 • Jakušivci

  Jakušivci

  Нашы села / Našŷ sela 34 spustení
 • Kobŷlnici

  Kobŷlnici

  Нашы села / Našŷ sela 41 spustení
 • Valentivci

  Valentivci

  Нашы села / Našŷ sela 63 spustení
 • Korunkova

  Korunkova

  Нашы села / Našŷ sela 107 spustení
 • Solnyk

  Solnyk

  Нашы села / Našŷ sela 48 spustení
 • Rus’ke

  Rus’ke

  Нашы села / Našŷ sela 35 spustení
 • Smolnyk

  Smolnyk

  Нашы села / Našŷ sela 14 spustení
 • Zvala

  Zvala

  Нашы села / Našŷ sela 8 spustení
 • Staryna

  Staryna

  Нашы села / Našŷ sela 20 spustení
 • Dara

  Dara

  Нашы села / Našŷ sela 9 spustení
 • Cigeľka

  Cigeľka

  Нашы села / Našŷ sela 27 spustení
 • Zboj

  Zboj

  Нашы села / Našŷ sela 6 spustení
 • Prislop

  Prislop

  Нашы села / Našŷ sela 7 spustení
 • Roztokŷ

  Roztokŷ

  Нашы села / Našŷ sela 12 spustení
 • Pidhoroď

  Pidhoroď

  Нашы села / Našŷ sela 13 spustení
 • Hrabske

  Hrabske

  Нашы села / Našŷ sela 10 spustení
 • Kryve

  Kryve

  Нашы села / Našŷ sela 57 spustení
 • Jalova

  Jalova

  Нашы села / Našŷ sela 3 spustení
 • Boriv

  Boriv

  Нашы села / Našŷ sela 35 spustení
 • Rokŷtivci

  Rokŷtivci

  Нашы села / Našŷ sela 7 spustení
 • Šašova

  Šašova

  Нашы села / Našŷ sela 7 spustení
 • Tokajik

  Tokajik

  Нашы села / Našŷ sela 6 spustení
 • Korejivci

  Korejivci

  Нашы села / Našŷ sela 3 spustení
 • Rakovčik

  Rakovčik

  Нашы села / Našŷ sela 5 spustení
 • Čukalivci

  Čukalivci

  Нашы села / Našŷ sela 12 spustení
 • Paryzivci

  Paryzivci

  Нашы села / Našŷ sela 3 spustení
 • Ňagiv

  Ňagiv

  Нашы села / Našŷ sela 9 spustení
 • PRYKRA

  PRYKRA

  Нашы села / Našŷ sela 15 spustení
 • BELEJIVCI

  BELEJIVCI

  Нашы села / Našŷ sela 8 spustení
 • TORYSKŶ

  TORYSKŶ

  Нашы села / Našŷ sela 17 spustení
 • PŶCHŇI

  PŶCHŇI

  Нашы села / Našŷ sela 47 spustení
 • ŠAMBRON

  ŠAMBRON

  Нашы села / Našŷ sela 9 spustení
 • OĽKA

  OĽKA

  Нашы села / Našŷ sela 15 spustení
 • STRAŇANŶ

  STRAŇANŶ

  Нашы села / Našŷ sela 163 spustení
 • HAVAJ

  HAVAJ

  Нашы села / Našŷ sela 65 spustení
 • KURIV

  KURIV

  Нашы села / Našŷ sela 50 spustení
 • PČOLYNE

  PČOLYNE

  Нашы села / Našŷ sela 26 spustení
 • Cigľa

  Cigľa

  Нашы села / Našŷ sela 30 spustení
 • Bodružal

  Bodružal

  Нашы села / Našŷ sela 8 spustení
 • Bajerivci

  Bajerivci

  Нашы села / Našŷ sela 51 spustení
 • ŠUMIAC

  ŠUMIAC

  Нашы села / Našŷ sela 74 spustení
 • VOLIC’A

  VOLIC’A

  Нашы села / Našŷ sela 57 spustení
 • PSTRYNA

  PSTRYNA

  Нашы села / Našŷ sela 58 spustení
 • ČABYNŶ

  ČABYNŶ

  Нашы села / Našŷ sela 40 spustení
 • PORAČ

  PORAČ

  Нашы села / Našŷ sela 21 spustení
 • KLENOVA

  KLENOVA

  Нашы села / Našŷ sela 38 spustení
 • Matysova

  Matysova

  Нашы села / Našŷ sela 66 spustení
 • Kurimka

  Kurimka

  Нашы села / Našŷ sela 64 spustení
 • Stebnyk

  Stebnyk

  Нашы села / Našŷ sela 30 spustení
 • Topoľa

  Topoľa

  Нашы села / Našŷ sela 156 spustení
 • Orliv

  Orliv

  Нашы села / Našŷ sela 36 spustení
 • Čertižne

  Čertižne

  Нашы села / Našŷ sela 1,511 spustení
 • Habura

  Habura

  Нашы села / Našŷ sela 71 spustení
 • Staščin

  Staščin

  Нашы села / Našŷ sela 228 spustení
 • Maľciv

  Maľciv

  Нашы села / Našŷ sela 45 spustení
 • Becheriv

  Becheriv

  Нашы села / Našŷ sela 70 spustení
 • Ulič

  Ulič

  Нашы села / Našŷ sela 71 spustení
 • Sulyn

  Sulyn

  Нашы села / Našŷ sela 165 spustení
 • Snakiv

  Snakiv

  Нашы села / Našŷ sela 156 spustení
 • Čirč

  Čirč

  Нашы села / Našŷ sela 100 spustení
 • Ubľa

  Ubľa

  Нашы села / Našŷ sela 63 spustení
 • Kamjunka

  Kamjunka

  Нашы села / Našŷ sela 1,374 spustení
 • Orjabyna

  Orjabyna

  Нашы села / Našŷ sela 48 spustení
 • Mykova

  Mykova

  Нашы села / Našŷ sela 38 spustení
 • Jakubany

  Jakubany

  Нашы села / Našŷ sela 79 spustení
 • Biloveža

  Biloveža

  Нашы села / Našŷ sela 182 spustení
 • Погода / Pohoda
 • Погода / Pohoda
 • Погода / Pohoda
 • Погода / Pohoda