x

Нашы села / Našŷ sela

sela

Каждый тыждень представиме інше село, іншы інтересности, іншы звыкы і традіції. Тото вшытко о русиньскых селах можете чути в новій релації радіа русин ФМ. Напиште нам свої спостеріганя, тіпы і іншы думкы на nasysela@rusyn.fm. І о вашім / нашім селі хочеме знати веце.

Každŷj tŷždeň predstavyme inše selo, inšŷ interesnosty, inšŷ zvŷkŷ i tradiciji. Toto všŷtko o rusyňskŷch selach možete čuty v novij relaciji radia rusyn FM. Napyšte nam svoji sposterihaňa, tipŷ i inšŷ dumkŷ na nasysela@rusyn.fm. I o vašim / našim seľi chočeme znaty vece.

З архіву / Z archivu