x

Беблавый пропонує зміны про высокы школы

00

Незарадженый посланець Народной рады СР і шеф мімопарламентной партії Spolu Мирослав Беблавый в позмінюючій пропозіції к новелї закона о высокых школах пропонує зрядити комісію із загранічных одборників, котра бы переоцїнила суставу словацькых высокых школ і лїпше одмінёваня высокошкольскых педаґоґів. Дале пропонує зміну фінанцованя высокых школ і хоче спростити взник бакаларьскых проґрамів заміряных на практіку. „Найрадікалнїшов пропозіціёв є зробити великы порядкы у высокім школстві. Пропонуєме, жебы міністер школства выменовав комісію загранічных одборників,дав їм рік часу, жебы пришли з пропзіціёв, як комплетно переорґанізовати наше высоке школство так, жебы досягло высшу якость. Кедь то має значіти заперти дакотры універзіты, няй то так є. Кедь то має значіти їх злучованя, припаднї запераня дакотрых факулт, няй ся і то стане. Думам, же є час на разантны порядкы. Заєдно але не стачіть одсіковати то што є найслабше, але треба підпорити то, што має якость,‟ увів Беблавый на тлачовій конференції. Новела закона о высокых школах з дїлнї резорту школства приносить окрем іншого і новый тіп бакаларьского штудійного проґраму. Іде о інтердісціплінарны штудія. Має высокым школам уможнити нову форму орґанізації штудія. Штудентам має уможнити вытворити собі унікатный профіл з оглядом на выбер абсолвованых предметів, причім будуть мати можность оддалити своє розгоднутя о главнім штудійнім заміряню.
(TASR, Цітрякова)