x

Буковскый: Охрана материньского языка в меншыновім середовиску є важна

00

На путь безконечного познаня, од першых знань аж по творіня слов, котры творять думкы і саму особностну ідентіту, веде чоловіка материньскый язык. З нагоды Меджінародного дня материньского языка, котрый собі припоминаме 21-го фебруара, то підкреслив уповномоченый влады Словацькой републікы про народностны меншыны Ласло Буковскый. Інформовала о тім аґентура TASR. Буковскый єдночасно акцентовав роль хоснованя і захованя материньского языка в штоденнім жывоті членів народностных меншын. Уповномоченый з нагоды свята звернув увагу на факт, же якраз в меншыновім середовиску материньскый язык часто вычерять державный язык. „Посліднє списованя жытелів знова потвердило, же в припаді народностных меншын є їх материньскый язык огроженый. Чісло жытелів з меншыновым материньскым языком ся знижує,“ припомянув. Охрана материньского языка зато подля Буковского не є яловым ділом. „Міцно є повязана із захованьом ідентіты і охранов языковой розмаїтости і културной дідовизны,“ арґументує. Членів народностных меншын зато вызвав, жебы хосновали свої языковы права на вшыткых уровнях. (ЛЕМ.ФМ, Pkf)