x

 Владный кабінет одкликав на своїм вчерайшім засіданю двох уповномоченых влады СР

00

Владный кабінет одкликав на своїм вчерайшім засіданю двох уповномоченых влады СР. К середі кінчить у функції уповномоченый влады СР про молодеж і шпорт Карол Кучера. Ку згодному датуму кінчить у функції і уповномоченый влады СР про охрану слободы віросповіданя або пересвідчіня Анна Заборска. Премєр Людовіт Одор по їднаню влады пояснив, же к одкликаню дошло з прічіны, же обідвоє кандідують в наслідуючіх вольбах. Зо згоднов причінов уж і в минулый тыждень одкликали з функції штатного секретаря міністерства школства про область шпорту Ріхарда Немца. (TASR, Pkf)