x

В Братіславі одкрыли выставку з назвом „Інвазія Авґуст 68“

00

Інтервенція окупантів в авґусті 1968 о ґражданскый одпор припоминать выстава фотоґрафій з Прагы і Братіславы з назвом „Інвазія Авґуст 68“, котру славностні одкрыли на братіславскій Годжовій площадкі. Фотоґрафії суть ділом Йозефа Ковделку і Ладіслава Бєліка. Выставу приправила незискова орґанізація Камера Обскура і буде тырвати до 30. септембра. Премєр Петер Пелеґріні підкреслив, же траґічны авґустовы події ся дотулили каждой родины і зостануть записаны як мементо, абы ся николи ніч подобне неповторило. Як далі Петро Пелеґріні повів, „при успішнім формованю нашой модерной сполочности ся незаобыйдеме без основных пілєрів, а то є слобода, демокрація, людьскы права і бой за них. То суть пілєры выходжаючі з гісторичной памяті і творять етічну основу, котра нас споює“.
(TASR)
Фото: TASR