x

В Братіславі ся вчера одбыв дальшый мітінґ За слушну Словакію

00

На братіславскім Намістю СНП ся зыйшли люди на дяльшім мітінґу За слушну Словакію. Основнов вызвов участників, котрых чісло на основі орґанізаторів было выше 30.000, было одступліня презідента Поліцайного корпусу Тібора Ґашпара і шпеціалного прокуратора Душана Ковачіка. Дану претензію пару разів повторили орґанізаторы мітінґу, выголосили, же є то перша і неодкладна зміна к обновліню довіря людей в штат і його орґанів. Ґашпарові і Ковачікові вычітають, же під їх веджіньом поліція і шпеціална прокуратура довгочасово іґнорувала наприклад корупчны кавзы.
(TASR)