x

В селі Єсенске в окресі Рімавска Собота засідала влада СР

00

Влада схвалила дотації у вышкі єдного міліона евр про реґіон Рімавска Собота. Підпорить так нелем фолклорны колективы, але і реконштрукцію і модернізацію 12 културных будинків і семых костолів в сумі 220.000 евр. Вырішыла о тім на своїм вчерайшім выяздовім засіданю в селі Єсенске. Резорт културы іщі інформув о тім, же дотація піде і на обнову історічной звониці в селі Бабінец і на реконштрукцію археосканзему кіятіцкой културы. (ТАСР, Пкф)