x

В суботу буде поход Горды на родину

00

Поход Горды на родину одбуде ся в Братіславі в суботу 14-го юла уж по семый раз. Подля єдного із орґанізаторів, Антона Хроміка, згромажіня стрітить ся на Годжовім намістю перед Презідентьскым палацом, буде вести ку Намістю свободы і скінчіть ся в Медічній загороді. Поход одбуде ся в єднакый день як Дуговый Pride, но орґанізаторы родинного походу повіли про аґентуру TASR, же не хотять нияк провоковати. „Тот поход не буде мати жадны транспаренты, але буде выражати тоту думку, котра платить каждый день.Каждый день платить, же діти тужать по любви вітця і любви мамы. То є то, на што хочеме концентровати ся. Каждый заслужыть собі почливу о ласкаву одповідь, же діти тужать по вітцьові і по мамі. То є нашым цільом, тото хочеме вказати,“ повів про аґентуру Хромік. Орґанізаторы походу апелують на заінтересованых, жебы собі облекли червены трічка, причім бы їх і тот рік мали окрасити написы як „Родина є прекрасна і выняткова, бо діти суть наша будучность“, „Мама і тато навсе, не є нич ліпше про дітей“ ці „Горды на родину“. Влони поход підтримали стовкы людей і з дітми.

(Медвідь, TASR)