x

В школстві є вольных коло 1250 робочіх місць

00

Значный выпадок учітелів евідує і міністер школства, наукы, дослідженя і шпорту СР Браніслав Ґроглінґ. Потвердив, же є то довгочасовый проблем, котрый хочуть рішыти. На порталі edujobs.sk, котрый ся замірює на роботы в школстві, было 9-го авґуста вольных коло 1250 робочіх міст, з того скоро 680 якраз в Братіславскім краю. Найменше їх было в Пряшівскім і Жілінскім краю. Подля дани опублікованых на порталі хыбали главні учітелі на другім ступіню основных школ, педаґоґы середніх школ і матерскых школ, за ними наслідують учітелі першого ступіня основных школ і выховавателі.  (TASR, Pkf)