x

В юні выйде нова вызва МК СР на будованя креатівных центер

00

Самосправы і їх приспівковы орґанізації, інштитуції заснованы міністерством, але і высокы школы будуть мати можность в юні ся приголосити о фінанчный вклад на выбудованя креатівных центер. Выголошіня тзв. централізованой вызвы на підпору креатівного і културного промыслу авізує Міністерство културы СР  у звязку на актуалізуваный індікатівный гармоноґрам вызв в рамках Інтеґрованого реґіоналного операчного проґраму. У вызві, котрой цільом а стімуловати підпору утримательной заместнаности і вытваряня робочіх місць в културнім і креатівнім промыслі посередницьтвом вытворіня позітівного окружіня про розвой креатівного таленту і нетехнолоґічных іновацій, є елокованых выше 141 міліонів евр.   (ТАСР, Пкф)