x

Геґер: Здравотництво поведе крізовый манажмент ведженый М. Палковічом

00

Міністерство здравотництва СР буде вести крізовый манажмент. До функції першого таёмника выменують Михала Палковіча, котрый дотеперь пособив як підпредседа Уряду про догляд над здравотнов старостливостёв. На четверёвім тисковім бріфінґу то в повязаню з одходом Владїміра Ленґварьского (номінант OĽANO) з чола резорту увів дочасно повіреный председа влады Едуард Геґер. (OĽANO). Палковіча выменує влада на засїданю в середу 8. марца. У функції нагородить штатного таёмника Роберта Бабелю. ,,Буде мати мою повну довіру,” повів Геґер. Крізовый манажмент мать найпізнїше до трёх тыжднів подля слов премєра представити рїшїня направы при проєктах, котры мешкають.

(TASR, Шутіова)