x

Грошы з Унії треба хосновати так, жебы то чув каждый обчан

00

При черьпаню фінанцій з Европской унії буде слідуючі рокы про Словакію пріорітов хоснованя средств так, жебы резултаты были видительны про каждого обчана. Словакія є согласна з пропозіційов вецерічного фінанчного рамку, значіть розрахунку Европской унії на рокы 2021 аж 2027, включно оздравного паклика. Єдночасно Словакія підтримує поступне знижованя рабатів прямене ку їх цілковой елімінації і думку запроваджіня новых властных джерел як прімарного способу сплачаня пожычкы на фінанцованя інштрументу Унії про будучі ґенерації, а тым і знижіня претензій на можливы одводы Словакії до розрахунку Евроспкой унії. В понедільок о тім інформовав державный секретарь резорту діпломації Мартін Клус і державный секратарь міністерства фінанцій Любош Янчік.

(Медвідь, TASR)