x

Данко буде решпектовати поступ презідента односно конштітучных судців

00

Председа Народной рады Словацькой републікы Андрей Данко буде решпектовати презідентів поступ в припаді менованя конштітучных судців. Як повів у понедільок на пресконферецнії, є то подля нього особне рішіня презідента Андрея Кіскы. „Днесь має презідентьска канцеларія кількость кандідатів, котра є достаточна на сфункчіня Конштітучного суду. Є то особне рішіня презідента. Вырішыть меновати, не меновати, буду ту решпектовати. Не хотів бы-м, жебы презідентьска канцеларія нефункчность Конштітучного суду теперь звальовала на Народну раду СР, бо то не є правда.  Народна рада собі повнить обовязок,“ повів председа парламенту. Данко додав, же в минулости мав презідент дакілько років зволеных кандідатів, котрых не выменовав. В понедільок пополідне скінчів термін на подаваня пропозіцій на кандідатів на посаду конштітучного судцю. Є приголошеных 25 кандідатів, волити ся мають на майовім засіданю парламенту, котре зачне 9-го мая.

(Медвідь, TASR)