x

Дезінформації представлюють огрожіня

00

Дезінформації представлюють подля поліції вызначне безпечностне огрожіня про Словацьку републіку. Найвеце гоаксів у 2021-ім році дотулятло ся хвороты Covid-19. Засяговали вшыткы области, котры ся прямо або непрямо дотуляли продовжуючой пандемії. В онлайн просторі находили ся передовшыткым на ярь і в осени, значіть почас другой і третьой волны пандемії. Выходить то зо Справы Поліцайного збору о дезінформаціях на Словакії у 2021-ім році.

(Медвідь, TASR)