x

Депутаты будуть їднати і о державных арендованых квартелях

00

Будованя державных арендованых квартелів ці зміны при здобываню гражданства, то темы, котрыма ся мають занимати депутаты Народной рады Словацькой републікы на 40-ім засіданю, котре зачне в четвер пополідне. Депутаты мають дефінітівно вырішыти о тім, ці ся зачнуть будовати державны арендованы квартелі. Sme rodina  твердить, же їх арендованя бы мало быти вдяка державній підпорі аж о 30 процент туньше як в припаді комерчной аренды. Голосовати мають і о новелі о державнім гражданстві, котра бісідує, же условія страты словацького гражданства по приятю гражданства іншой державы бы могли быти мірнішы.

(Медвідь, TASR)