x

Днесь ся одбыварть на основных школах Тестованя 9

00

Знання з математікы і навчального языка сі днесь перевірять 37.000 девятаків. Тестованя 9 ся одбуде на 1445 основных школах. Його цільом є овірити у учнях, котры кінчать освновныу школу знання, способности і компетенції, котры будуть потребувати про своє дальше навчання на середніх школах і єдночасно суть потрібны про їх будуче схоснованя на робочім рынку. За приправу і методічне ряджіня тестованя є одповідный Народный інштитут цертіфікованых мірянь освіты. На основі резорту шкослтва є до Тестованя 9 в тім школскім року приголосеных 34.865 учнів с навчальным языком словацькым, 2509 учнів с навчальным языком мадярьскым і 26 учнів навчальным языком україньскым. „З цілкового чісла вшыткых прыголосеных учнів є 3296 девятаків із здравотным постигом,“ інформувало Міністерство школства, наукы, дослідженя і шпроту СР.
(TASR)