x

Днесь школярі основных і штуденты середніх школ достали выписы оцініня за певшый піврік шк.рока

00

Веце як 477.000 школярів основных  і 209.921 штудентів середніх школ собі днесь перевзяло оцініня за першый піврік школского рока 2021/2022. Про 58.766 першокласників основных школ то буде їх перше комплехне оцініня. Выпис оцініня школярів одовздали їх педаґоґы на 2190 основных школах вєдно елокованых місць і на 796 середніх школах. Про TASR то потвердив одбор комунікації і маркетінґу Міністерства школства, наукы, дослідженя і шпорту СР. Резорт школства  увів, же выписы оцініня школярів не суть верейным документом. Школярів чекають тепер єднодньовы вакації, котры будуть в пятницю, 4-го фенруара. Навчаня ся знова зачне в понеділок 7-го фебруара. (TASR, Pkf)