x

До актівных залог бы по новім міг быти вчлененый і ґражданин, корый неабсолвовав добровольну воєньску приправу

00

До актівных залог бы по новім міг быти вчлененый і ґражданин, корый неабсолвовав добровольну воєньску приправу. Дальшов посилов актівных залог бы мали быти професіоналны вояци пропущены з роботы, котры  были согласны зо  вчленіньом до актівных залог перед приятям до штатной службы. Выходить то з новелы закона о бранній повинності, котру вчера посунули посланці Народной рады СР до другого чітаня.  Отворіньом залог про ґражданин без воєнскых скусености хоче резорт обороны здобыти до актівных залог молодых людей і доповнити їх о хыбаючі одборности з рядів цівілных шпеціалістів. По підписаню договору о вчленіню перейдуть інтересуючі основным тренованям і наслідні одборным тренованям і курзами. (TASR, Pkf)