x

До школства ся вертають люде, котры даколи з нього одыйшли

00

Недостаток учітелів неє цілотериторіалным  проблемом, дотулять ся лем дакотрых ґеоґрафічных области або предметів. Абсентуючи педаґоґічны робітници евідує резорт школства предовшыткым  в главнім місті і в Братіславскім краю. В дебаті про пресову аґентуру TASR то потвердила  міністерка школства, наукы, дослідженя і шпорту Мартіна Лубійова. Як далі мінестерка повіла, „в многых реґіонах ся резорт стрічавать з тым, же ся до шкослтва вертають люде, котры даколи з нього одыйшли. Протоже і заробітковы условія, главні на выходній Словакії, зачінають быти барз атрактівны. Зачінаме відіти, же недостаток учітелів зачінать быти штруктурованый, наприклад , же іде лем о Братіславу або дакотры векшы міста, деє вышшы цінова уровень.“  (TASR, Pkf)