x

Друкер одходить із функції

00

Міністер внутрішніх справ Томаш Друкер вчера на бріфінґу в просторах міністерства оголосив, же подасть демісію. Одкликаня поліцайного презідента не є подля нього правилне ани справедливе. Міністер повів, же ся од нього жадало одкликаня Ґашпара, но він собі хоче сохранити свою інтеґріту і не хоче далше поларізовати людей, покля тоту поларізацію не знає зменшыти. „Покля маю я вытваряти даяку поларізацію намісто увольніня, думам, же при тых обставинах не мам далше право зіставати в позіції міністра внутрішніх справ. І зато єм вырішыв, же дам до рук пана презідента резіґнацію на свою функцію і увольню так місце іншій особі і простор, жебы вырішыла тот вопрос. Тото беру за правилне і суть то мої, а никого іншого рішіня,“ повів на пресконференції Друкер. Томаш Друкер наступив до функції по Робертови Калинякови перед місяцьом.
(TASR, Mедвідь)