x

Дуалне навчаня ся на Словакії реалізує подля гармоноґраму

00

У звязї з выядрїнём посланця Народной рады Бранїсла Ґролінґа о різіку наповніня очекованого ставу, реаґовало Міністерство школсва, наукы, дослїджіня і шпорту, же іде о передчасны заключіня. Увело, же народный проґрам ся реалізує подля гармоноґраму. До року 2020 ся до дуалного навчаня має запоїти 12 000 штудентів. На народный проґрам є вычлененых веце як 33, 6 міліона евр. „В сучасности ся рихтує новела закона о одборнім навчаню і приправі за участи заместнавателїв, ставовскых і професійных орґанізацій, міністерства школства і Штатного інштітуту одборного навчаня,“ увело міністерство. Выпущіня корочіня фінанчного норматіву про школы запоєных в дуалнім навчаню є єднов із сфер, котров ся новела того закона занимать. Її заміром є підвышити мотівацію заместнавателїв понукати дуалне навчаня, а то посередництвом далшых данёвых стімулів, як здвойнасобіня одраховательной положкы із основы данї з приймів і далшых. Новела докінця дає можность пріватній школї пособити як подникова школа. Подля Ґролінґа є мож по двох роках од заведжіня той формы навчаня конштатовати, же інтерес середнїх одборных школ запоїти ся до дуалного навчаня є низшый як бы ся чекало.
(TASR)