x

Діти вернуть до школ 10-го янаура

00

По продовженых зимных вакаціях зачне презенчне навчаня на школах в планованім терміні, в понедільок 10-го януара. Презенчне навчаня буде в матерьскых, основных і середніх школах. Од того терміну єдночасно школы зачнуть рядити ся такзваным школьскым семафором. Школярі ся будуть мочі тестовати, на тот ціль резорт школства дістрібуовав понад три міліоны тестів. TASR о тім інформовало одділіня комунікації і маркетінґу Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту. На школах буде повинне носити маску. Вынятком суть матерьскы школы, де ся то не выжадує, і далше маску не мусять носити особы з важныма порухами автістічного спектра, тяжкым менталным або слуховым постижіньом, a педаґоґічны і фаховы робітници при навчаню такых школярів.

(Медвідь, TASR)