x

Екстремізм є выразнішый

00

Есктремістічны постої, проявы і чіны были в роках 2020 і 2021 выразнішы як в попереднім періоді. Ку нароснутю чісла екстремістічных проявів у великій мірі помогли дезінформації. Важну роль при пошырьованю наратівів правіцьовых екстремістічных субєктів і мобілізації їх сімпатізантів грав онлайн простор. Выходить то з Моніторуючой справы о стані єкстремізму в Словацькій републіці за період років 2020 і 2022, котру Міністерство внутрішніых справ передложыло до меджірезортного припомінкового процесу.

(Медвідь, TASR)