x

Енвірорезорт передовжыв леготу на приголошованя на директорів НП

00

Міністерство жывотного окружіня Словацькой републікы передовжыло леготу на приголошованя ся до выберовых дїянь на новых директорів девятёх справ народных парків. Жадость довєдна з проєктом можуть інтересуючі посылати до 22. авґуста. TASR о тім інформовало тискове оддїлїня резорту, котрый сучасно управив пожадавкы на чекателїв. Кандідаты по новім мусять сповнити условія будь мінімалной штири  рочной праксі в области охраны природы і країны ці лїсництва, або мати мінімално штири рокы директорьской праксі. Мусять передложыти писомну концепцію розвитку і ряджіня справы выбраного народного парку. Енвірорезорт подля властных слов буде окремо інформовати чекателїв, котры уж послали свої жадости до выберовых дїянь.

(TASR, Шутіова)