x

Етічна комісія ся посмотрить на высловы Гарабіна

00

Судна рада Словацькой републікы схвалила в понедільок вытворіня етічной комісії, котра буде розсліджовати публічны высловы судцю Штефана Гарабіна. Успокоїла ся тым жадость підпредседничкы влады Луції Жітняньской. Резултатом роботы комісії може быти в конечнім дослідку і далша пропозіція на дісціплінарне покараня Гарабіна, котре може подати председничка Судной рады. Окрім ad hoc етічной комісії, котра была вчера схвалена, в рамках Судной рады має в найблизшім часі выникнути і стабілна етічна комісія. Членове Судной рады притім не схвалили пропозіцію Елены Бертотійовой, жебы в тій комісії были членами і фаховці на етіку з мімосудцьовского оточіня. Бертотійова по засіданю перед медіями выразила, же є з того скламана, хоць оцінює, же Судна рада ся уж холем дакус десь порушала самым зряджіньом такой комісії.
(Петро Медвідь, TASR)