x

Завтрашній проґрам засіданя Народной рады СР мать коло 100 пунктів

00

Пропозиція штатного розрахунку, закон о Воєньскім справодайстві, новелізація трестного закона і даньовый порядок і то бы мали посланці Народной рады СР продіскутовати на 78. засіданю, котре мать ся зачати завтра 29-го новембра. На проґрамі опублікованого на інтернетовім сайті мають посланці коло 100 пунктів. (TASR, Pkf)