x

Закон о штатній службі презідентка СР знову непідписала

00

Презідентка СР Зузана Чапутова ани по другый раз непідписала закон о штатній службі. Правну норму уж раз вернула Народній раді СР, пленум шак єй вето 23-го новембра переломило, закон так буде платити напрік єй протесту. Глава штату твердила, же новела отварять простор на одкликаня робітника з ведучой позіції без уведжіня причіны,  то значіть лем з політічных причін. (TASR, Pkf)