x

Зареґістровала ся нова політічна партія під назвов Za slušné Slovensko

00

В Словакії має замірь взникнути нова політічна партія Za slušne Slovensko. Тоту саму значку хоснують орґанізаторы згромаждїнь, котры ся остатнїй місяць в Словакії одбывають. Тоты ся од основателїв партії діштанцують а авізують і правны крокы. За взником партії є бывша редакторка СТВ і ексговоркыня Любоміра Ягнатка з часів ёго міністрованя в резортї подгосподарства Маґда Желенякова. Міністерству внутрїшнїх дїл уже ознамили, же ідуть зберати підписы. На реґістрацію партії є треба холем 10 000 підписів. Орґанізаторы згромаждїнь то поважують за пробу о знеужытя ініціатівы, котра орґанізує аполітічны покійны згромаждїня. „З ініціатівы Za slušné Slovensko взникать обчаньска платформа, але не взникне з нёй політічна партія, будеме то тримати в обчанискім дусї а таксамо ся діштанцуєме од будякых тверджінь, жебы сьме з того цїлого плановали вытворити політічну партію,“ выголосила Кароліна Фарска. „Зачали сьме з кроками к реґістрації а зістали сьме вшыткы неприємно прекваплены, же гнедь хтось хотїв знеужыти обчаньску ініціатіву і зачав реґістровати політічну партію. Мы сьме ся обернули на правників, бо то поважуєме за гєнізмус. Люде ся пікійно згромаждюють цїлый пять тыжднїв, говорять, же суть надстраніцькы, же ся не буде закладовати політічна партія а потім хтось прийде а знеужыє тоту значку“, доповнив Юрай Шеліґа.
(TASR, Цітрякова)