x

Засідав народностный выбор

00

В понедільок одбыло ся 41-ше засіданя Выбору про народностны меншыны і етічны ґрупы Рады влады про людьскы права, народностны меншыны і родову рівность. Засіданя было онлайн. На проґрамі меншынового выбору было десять пунктів. Членове выбору бісідовали о народностных музеях, школстві, ці приправах односно народностного закона. Засіданя занимало ся і змінами у Фонді на підпору културы народностных меншын. Покля з новелізаційов закона о фонді, котра має забезпечіти, жебы волити фаховы рады могли лем реґістрованы народностны орґанізації, а не пріватны ці іншы субєкты, не мають членове проблему, выбор крітіковав замір Міністерства културы трансформовати народностный фонд на фонд меншыновых ґруп, де бы мали свої схемы і зневыгоднены ґрупы. В рамках незгодного погляду меншын на трансформацію было наформуловане і крітічне узнесіня, котре ся має загнати по схваліню per rollam резорту културы.

(Медвідь, TASR)