x

Зачінаючім учітелям треба выразнїше підвышыти плат

00

Помале підвышованя платів учітелїв не стачіть, о роботу в школстві є іщі все слабый інтерес. У своїм становиску то увів посланець Národnej rady SR Бранїслав Ґроглінґ (SaS), котрый реаґує на высше 800 понук в школстві на порталї Edujobs.sk. ,,Міністерство школства собі думать, же в юні прияло супер закон на підвышіня платів учітелїв, в котрім підвышує плат учітелїв о 9,5 процент.Кебы то так было, новы учітелї бы ся горнули до роботы. Але опак є правдов. Такы козметічны управы міністерства не мають жаден ефект, чого доказом є і споминана кількость необсадженых місць,” пічеркнув Ґроглінґ. Дале доповнив, же ,,Наступный плат зачінаючого учітеля бы мав быти над 1000 евр.“

(Шутіова, TASR)