x

Звышованя цін за електрину небуде копіровати наріст цін на торгу

00

Ціны електрины про домашність бы ся в року 2023 немали значно звышовати. В діскусній релації TA3 В політиці то увів председа влады СР Едуард Геґер, котрый приобіцяв, же звышіня небуде копіровати наріст цін на торгу. Як дале премєр додав, же в сітуації ціны за плін ся гледають рішеня і приправують многы опатріня, причім то саме платить і у вопросі цін про фірмы. Премєр ся так само высловив і к їднаню о платох здравотників. Декларовав, же є приправеный ся з нима надале стрічавати і гледати можности зліпшіня условій в секторі. Єдночасно попередив, же звышованя платів в здравотницьтві ся може одвивати лем од реалных можливостей.  (TASR, Pkf)