x

Здравотны поістьовні бы могли вымагати довгы самы

00

Здравотны поістьовні бы могли вымагати довгы самы без екзекутора. Пропозіцію леґіслатівной зміны має Міністерство здравотництва на владу передложыти до 15-го новембра. Выходить то з меморандума меджі резортами здравотництва і фінанцій. Подля резорту здравотництва бы зміна могла принести і звекшіня приймів державного розрахунку. Запроваджіньом такой леґіслатівной зміны мож подля комунікачного одділіня Міністерства здравотництва очековати позітівный досяг на довжників і здравотны поістьовні, котрый бы быв у тім, же бы ся одстранили вытраты на кельчікы екзекуції, але і в ускоріню а зефектівніню вымаганя довгів, котры мають довжници односно здравотной поістьовні. Теперь мож такы довгы вымагати лем посередництвом судного екзекутора. Наслідкы того суть довгы процесы і векшы вытраты поістьовні і довжника.

(Медвідь, TASR)