x

Зрядьователям школ  і штатным школскым інштітуціям были в повній мірі в року 2023 даны фінанчны средства на заплачіня келчіка за енерґії

00

Зрядьователям школ  і штатным школскым інштітуціям были в рамках Фінанчной помочі в повній мірі в року 2023 даны фінанчны средства на заплачіня келчіка за енерґії спотребованы в януарї на основі дани зозбераных через електронічный формуларь до 13-го марця. В першім колі были 241 школам і штатным школскым інштітуціям даны фінанчны средства в сумі 1.177.555 евр. Про пресаґентуру TASR то потвердили з одбору комунікації і маркетінґу Міністерства школства, наукы, дослідженя і шпорту СР. Розрахункове опатріня зреалізував резорт 3-го апріля, то значіть, же фінанчны средства на заплачіня енерґії мають к диспозіції реґіоналны уряды школской справы, котры фінанчны средства в споминанім обємі посунуть зрядьователям єднотливых школ. Збер пожадавок школ продовжує надале і буде ся поступово оцінювати. (TASR, Pkf)