x

Зузана Чапутова поважує скоре прызначіня судців за свою „барз велику пріоріту“

00

Презідентка СР Зузана Чапутова на робочій дорогі в Ню Йорку привітала факт, же парламент выбрав цалкове чісло кандідатів на уставный суд. Скоре прызначіня судців єдночасно підчеркла за свою „барз велику пріоріту“. Як повіла про пресову аґентуру TASR, на будучій тыждень мать на проґрамі двойдньову стрічу презідентів V4 в Прагі, але меджі тым ся буде хотіти поінформувати з выбратыма кандідатами. Народна рада СР выбрала вчера послідніх четверо кандідатів на уставных судців а то Ладіслава Дудітша, Лібора Дулю, Петра Меліхера і Петра Страку. (TASR, Pkf)