x

З невывжываных желїзнічных штрек можуть быти ціклоштрекы

00

Пленум народной рады на голосаваню у четверь одобрило зміну в новелї закона о драгах, яку пропоновали трёме членове партії Most-Hid. Посланцї пропоновали, жебы ся довгодобо невывжываны желїзнічны штрекы могли перебудовати на дочасны пішникы про пішых або ціклоштрекы. Як дале уваджать Тлачова аґентура Словацькой републікы, така управа штрекы буде уможнена самосправному краю, селу або здружіню сел, через котрых теріторію штрека веде. Подля посланцїв дотеперїшнїй закон не давав по вычерпаню можности пронайму або продая іншый поступ, як цїлкове зрушіня штрекы враховано одстранїня вшыткых єй частей подля ставебных приписів, што вытваряло далшы вытраты. Новела закона так уможнить охабити а законзервовати єствоючі штрекы, чім буде пізнїше можне драгу обновити на первістній штрецї.
(TASR)